Wednesday, November 11, 2009

കല്യാണം കാന്‍സല്ല്ഡ് !!

കല്ല്യണ പ്രയവും കഴിഞു അംബലനടയും ബുസ്റ്റൊപ്പും വരെ നിറഞു നില്‍ക്കുന്ന കുറെ ചെറുപ്പക്കരുള്ള നാടാണു ത്രിക്കൂര്‍. എന്തു ചെയ്യാന്‍ , എല്ലവര്‍ക്കും എല്ലാവരെയും പറ്റിക്കാന്‍ പറ്റില്ല്യലൊ !..അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഞങടെ നട്ടില്‍ ചില ചുള്ളന്മാര്‍ക്കു മാത്രം പെണ്ണു കിട്ടിയില്ല്യ. ആ ലീസ്റ്റില്‍ റാങ്കിങില്‍ ഒന്നാമതായി നില്‍ക്കുന്ന പുലിയാണു ‘സുന്ദരന്‍.; .
ഇപ്പൊള്‍ കല്യാണ  ആരെങ്കിലും പറഞാല്‍ , ചുള്ളന്‍ വയലന്റാകും ! തന്റെ സുഹ്രുതുക്കള്‍ തന്നെ തനിക്കിട്ട് പണിയുനു എന്നാണു ആളുടെ  പരാതി !തന്റെ ഒപ്പം വെള്ളമടിയും ചീട്ട് കളിയുമായി നടന്നവന്മാര്‍ എല്‍.പി. സ്കൂളിലെക്കു സ്വന്തം പിള്ളരെ വിടാന്‍ തുടങിയ രംങങള്‍ ഒരു ഞെട്ടലൂടെയണു സുന്ദരന്‍ കണ്ടു നിന്നത്! അതിലെ ഒരു പയ്യന്‍ ഒരിക്കല്‍ സുന്ദരനൊടു “ ഇങനെ ഒക്കെ നടന്നാല്‍ മതിയൊ മാമാ ?” എന്നു ചൊദിച്ചതില്‍ തകറ്ന്നു പൂവുകയും , അന്നു രത്രി പതിവു കഞ്ഞി ഉപെക്ഷിചു , പകരം  പൊറൊട്ടയും ഇറചിക്കറിയും കഴിചു ! കള്ളിന്റെ അളവു കുറചു കൂട്ടി ...
അങനെയുള്ള നമ്മുടെ സുന്ദരന്‍ ഒരു ദിവസം രാവിലെ തന്നെ നട്ടിലെ പ്രധാന സൂപ്പര്‍മര്‍കെറ്റായ ‘ഗണെശ’യില്‍ എത്തി.കുറെ പലഹാരങള്‍ ഒറ്ഡെര്‍ ചെയ്തു.ചുള്ളനു ഒരു കല്യണ ആലൊചന വന്നത്രെ ! ‘പ്രിയ’ എന്നാണു പെണ്‍കിടവിന്റെ പെര്...പെണ്‍പെണ്ണു വീട്ടുകാ‍ര്‍ വരുന്നു. അവരെ തീറ്റിക്കനണു ഈ രവിലെ തന്നെയുള്ള ഷൊപ്പിങിന്റെ രഹസ്യം . ചുള്ളന്‍ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പാവം പയ്യനൊടു “ എടാ ഞന്‍ കല്യാണം കഴിക്കാന്‍  പൂവാടാ ... ഹും...എന്നൊടാ  നിന്റെയൊക്കെ കളി ! “ എന്നു പരഞു വിരട്ടി . പയ്യന്‍ ഉടനെ തന്നെ ഇതു നട്ടില്‍ സുന്ദരന്റെ നല്ലവരായ കൂട്ടുകാര്‍ക്കു മെസ്സെജ് കൊടുക്കുകയും , തുടര്‍ന്നു എലലാരും ചെര്‍ന്നു “ ഇതു നടന്നതു തന്നെ ! “ എന്നു ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തു ! പക്ഷെ എല്ലരെയും ഞെട്ടിചു കൊണ്ടു പെണ്ണു വീട്ടുകര്‍ക്കു നമ്മുടെ ഗെഡിയെ ബൊധിക്കുകയും , “ വെഗം നടത്താം “ എന്നു കമന്റു പരഞ്ഞു തിരിചു പൊവുകയും ചെയ്തു .എന്തൊ , അന്നു രാത്രി സുന്ദരന്‍ മദ്യപിച്ചില്ലാ...സത്യം !നെരം പുലര്‍ന്നു.രാവിലെ തന്നെ മൊബിലില്‍ 3 മിസ്കൊളുകള്‍. ചുള്ളന്‍ റ്റെന്‍ഷനിലായീ...പക്ഷെ തിരിചു ആ നംബെരില്‍ വിളിച്ചപ്പൊള്‍ സുന്ദരന്‍ സെരിക്കും ഞെട്ടിപ്പൊയീ. ‘പ്രിയ’ ആയിരുന്നു.എന്ത്, എങനെ തുടദങണം എന്നരിയാതെ ഗെഡി ഫൊണ്‍കട്ട് ചെയ്തു, പിന്നീടു കിതചു..!എന്തിനായിരിക്കും അവള്‍ വിളിചതു എന്നൊര്‍തു വീണ്ടും ടെന്‍ഷനായീ..“ എന്നെ ഇന്നു തന്നെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് പൊകൂ ചെട്ടാ”  എന്നു പരയനാകുമൊ അവള്‍ വിളിചത്? ശൊ...ഇന്നു ഞയറഴ്ചയായിട്ടു എങനെയാ ? എന്നാലൊചിച്ചു കൊണ്ടു , പിന്നെ ധൈര്യം സംഭരിചു വീണ്ടും വിളിചു....
“ ചെട്ടന്‍ എന്നെ രക്ഷിക്കണം , ഞങളെ സഹായിക്കണം “ എന്നീ രണ്ടു കര്യങള്‍ മത്രമെ സുന്ദരനു പ്രിയ പരഞതില്‍ മനസ്സിലയുള്ളു..അവള്‍ എതൊ ഒരു തെങു കയറ്റക്കരനുമായി പ്രെമത്തില്‍ ആണത്രെ !..സൂര്യ ടീവിയില്‍വൈകീട്ടുള്ള സിനിമക്കു ശെഷം ഒളിചൊടാനണു പ്ലാന്‍ .സുന്ദരന്‍ ചെട്ടനൊടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണു വിളിചു പരഞതത്രെ !!! അങനെ നാട്ടുകാരുടെ കാല്‍കുലഷന്‍ ശെരിയാവുകയും , സുന്ദരന്റെതു വീണ്ടും തെറ്റുകയും ചെയ്തു!. “ അവള്‍ക്കു നിന്നെ കെട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യം ഇല്ലെടാ ഗെഡ്യ “ എന്ന്യ് പരഞു കള്ളിന്റെ പുറത്ത്ത്കൂട്ടുകര്‍ സമാധനിപ്പിചു !

പിന്നീടൊരിക്കല്‍ ഒരു കല്യാണ ടീം സുന്ദരനെ പറ്റി അന്വെഷിക്കനായി നാട്ടില്‍ വന്നു.സുന്ദരന്റെ കഷ്ടകാലതിനു ചുള്ളന്‍ പതിവു പൊലെ എതൊ പെണ്‍കുട്ടിയെ പറ്റി ഗവെഷണം നടത്താന്‍ പൊയതായിരുന്നു. അന്വെഷണതിനു എത്തിയവരാകട്ടേ , ചെന്നു പെട്ടതു സുന്ദരന്റെ ഒരു “ നല്ല “ കൂട്ടുകാരന്റെ അടുത്തും.!
“ അവന്‍ മിക്കവറും ചുടലയില്‍ ഇരുന്ന്ശീട്ടു കളിക്കുന്നുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കില്‍ ഷാപ്പില്‍ കാണും “ എന്ന ആകര്‍ഷകമായ കമന്റ് ഇട്ട ശെഷം  നല്ല കൂട്ടുകരന്‍  അവിടെ നിന്നും സ്കൂട്ടായീ...ബസ്സില്‍  അന്വെഷിക്കന്‍    വന്നവര്‍ തിരിചു  ടാക്സി വിളിചാണത്രെ പൊയതു!
അതൊടെ സുന്ദര്ന്‍ തന്റെ  “ പെണ്ണാന്വെഷണ പരീക്ക്ഷണങള്‍ “ നിര്‍ത്തിയതയി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും , “ എന്റെ പട്ടിക്കു വെണം കല്യണം !” എന്ന തിരുമാനതില്‍ എത്തുകയും ചെയ്തുവത്രെ !!!
( ഇന്നും ,  വാജ്പെയിയെ പൊലെ , അബ്ദുല്‍ കലാമിനെ പൊലെ , സല്‍മന്‍ ഖനെ പൊലെ സുന്ദരന്‍ ത്രിക്കുരില്‍ പെണ്ണു കെട്ടാതെ ( കിട്ടാതെ!) ജീവിക്കുന്നു !)

3 comments:

  1. thanx alot...its my first comment recvd !!

    ReplyDelete
  2. enthukondu thanniku ninganlude balettane kurichu ezhuthikooda
    ,.. nice avatharanam ..keep it up

    ReplyDelete